Η Εταιρία

Το λογιστικό γραφείο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ παρέχει λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα πελατών όπως: Ελεύθερους Επαγγελματίες, Φυσικά Πρόσωπα, Επιχειρήσεις (Μικρής και Μεσαίας Κλίμακας) στην Ελλάδα. Αναθέστε μας την τήρηση των Λογιστικών σας Βιβλίων και εμείς θα σας παρέχουμε άμεσες και αποτελεσματικές λογιστικές υπηρεσίες.

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους λογιστές και επαγγελματίες. Οι Λογιστές μας, μεταξύ άλλων, εξειδικεύονται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων, επίλυση φορολογικών ζητημάτων και υποστήριξη / εκπαίδευση λογιστικών τμημάτων. Αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη με επαγγελματισμό και εχεμύθεια.

Μετά από δεκαπενταετή παρουσία στο χώρο των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η ομάδα μας φιλοδοξεί πλέον να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες και διαδικτυακά. Η λογιστική πλατφόρμα του γραφείου μας σας εγγυάται μια αποτελεσματική, επικερδή, εχέμυθη και υψηλού επιπέδου λογιστική και φοροτεχνική υπηρεσία.